Contact | De Grutto 6 | 7614 LE | Mariaparochie | 06-37598437 | info@tussenwerkenmantelzorg.nl

Tussen Werk en Mantelzorg

Ria Schlepers


Mijn passie is het vieren van het leven in vrijheid en verbinding met anderen. Dat betekent voor mij het vieren van feestelijke momenten én het intens beleven van de verdrietige en pijnlijke aspecten van het leven. Door mijn gevoelens en gedachten te accepteren en toe te laten ben ik me in de loop der jaren steeds zekerder, vrijer en energieker gaan voelen. In mijn huidige bestaan als zelfstandig ondernemer met ouder wordende (schoon)ouders krijg ik te maken met de extra zorg die de ouderdom met zich meebrengt. Ook dat aspect van het leven ‘vier’ ik en elke dag zoek ik naar een balans in de zorg voor mezelf en de zorg voor de ander. Een balans ook tussen werk en (mantel)zorg waar ik me goed bij voel.


Dat is niet altijd zo geweest. Rond mijn dertigste kreeg ik een burned out. Ik hield op dat moment behoorlijk wat ballen in de lucht. Naast mijn parttime baan, volgde ik een opleiding, zorgde voor mijn jonge kinderen, onderhield de sociale (familie) contacten, deed een groot deel van het huishouden en ondersteunde mijn partner die op dat moment al zijn energie nodig had voor zichzelf.
Ik voelde me alleen staan in de zorg voor onze kinderen en het huishouden. Door mijn opleidingen leerde ik mijn eigen gevoelens en behoeften te herkennen en te verwoorden. Ik oefende met het uitspreken van mijn eigen wensen en dit af te stemmen met de wensen van de ander. Hiervoor was, en is nu nog steeds, moed nodig. Moed om mijn kwetsbaarheid te laten zien aan de ander en moed om de kwetsbaarheid van de ander te ontvangen. Door op deze manier de verbinding aan te gaan voel ik me nu vrij en tegelijkertijd intens verbonden met de mensen om wie ik het meeste geef.


Deze persoonlijke ontwikkeling kon niet plaats vinden zonder de professionele ontwikkeling en ik dank hiervoor al mijn leermeesters. In mijn eerste beroep als Z-verpleegkundige heb ik van mensen met een verstandelijke beperking veel geleerd over de wijsheid van het hart. De laatste jaren heb ik als consulent mantelzorg van al die mannen en vrouwen geleerd wat het verschil is tussen keuze en plicht in het zorgen en heb ik de kracht en waarde van mantelzorg ontdekt. Ik heb geleerd hoe je bij jezelf kunt blijven en toch kunt zorgen voor de ander; in een nieuw evenwicht van geven en nemen. Al dit geleerde wil ik inzetten om het mogelijk te maken dat jij als werkende mantelzorger een balans vindt tussen werk en zorg die bij jou, jouw werkgever en je thuissituatie past.
Samen met Heidi de Jong en Gretha van der Veer van www.jongenveer.nl, die werkgevers adviseren, wil ik zo een bijdrage leveren aan een mantelzorgvriendelijk klimaat binnen bedrijven en organisaties.


Mijn kennis en ervaring heb ik gehaald uit diverse opleidingen. Na de Z-opleiding volgde ik o.a. de opleiding ‘VO Supervisiekunde en andere begeleidingsvormen’, het opleidingstraject ‘Geweldloos Communiceren’ en de opleiding tot ‘Contextueel Therapeut’. Opleidingen die mij gevormd hebben in mijn visie en wijze van begeleiden van mensen. Verschillende korte opleidingstrajecten op het gebied van communicatie en psychologie vullen mijn theoretische bagage aan. Deelname aan nascholingstrajecten en intervisiegroepen zorgen ervoor dat ik mijn deskundigheid op peil houd.