Contact | De Grutto 6 | 7614 LE | Mariaparochie | 06-37598437 | info@tussenwerkenmantelzorg.nl

Tussen Werk en Mantelzorg

 
Disclaimer voor de klanten en bezoekers van Tussenwerkenmantelzorg.nl
 

Tussenwerkenmantelzorg.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy en de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


Het toepassen van tips, adviezen, meningen, reacties en/of instructies die door Tussen werk en mantelzorg gecommuniceerd wordt, is op eigen risico. Bij verwijzingen naar andere sites of producten of diensten van derden garandeer ik niet dat de geboden informatie correct is en sta daar dus volledig buiten.


Tussenwerkenmantelzorg.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Tussenwerkenmantelzorg.nl. verzonden emails.